Curriculum Vitae

Personlige data: Mig
Peder Rohde Olsen
E-Mail: peder@r-olsen.dk
Født den 14. juli 1962
Gift siden 1993
1 barn (1992)
Uddanelse:
2002 - 2006 Ingeniørhøjskolen i Århus (Diplomingeniør i Informations og Kommunikations teknologi). Under studiet lærte jeg om digitalt signal behandling, programmering af applikationer (embedded, pc og web), automation (Ladder, Scada og Vision) og databaser (MySQL, MSSQL og Access)
1999 - 2002 VUC Århus (HF)
Karriereforløb:
2006 – 2007 Ansat hos EKV Transport A/S som chauffør.
2005 Ingeniørpraktik hos DIR A/S, hvor jeg var med til at udvikle et webbaseret administratorinterface til internt brug i firmaet. Dette blev udviklet med Enterprise JavaBeans.
1987 – 1999 Ansat på Århus Flydedok Fra 04/1989 i funktion som formand for nystartet afdeling for Ubådes vedligeholdelse og reparation. Fra 09/1991 formand i sandblæse- og malesjak på nybygninger. Fra 07/1994 til konkursen 02/1999 var jeg en del af en selvstyrende gruppe af kranfører og anhuggere på udrustningskajen, i samme periode var jeg sikkerhedsrepræsentant for de ufaglærte på udrustningskajen.
1978 – 1987 Ansat som ufaglært inden følgende brancher: Slagteri, Metalindustri og Landtransport.
Sprogkundskaber:
Dansk
Skriftlig: Flydende
Mundtlig: Flydende
Engelsk
Skriftlig: Forretningsniveau
Mundtlig: Forretningsniveau
Tysk
Skriftlig: Konversation
Mundtlig: Konversation
Tekniske kundskaber:
Programmering: x86 assembly, ANSI C, C++, C#, Java, Enterprise JavaBean, JavaScript, SQL, Windows CE, Ladderprogramering(PLC), Scada, SFC, HTML, XHTML, WML, CSS, XML, JSP, PHP, ASP.NET
Applikationer: Microsoft Windows, Microsoft Office, Microsoft Visual Studio (2003 & 2005), Microsoft Windows CE, .NET, Microsoft Access, RTKernel, NetBeans, XMLSpy, Dreamweaver, RSView, RSLogix, Zend Development Environment
Diverse: LaTeX
Personlige interesser: Historie, kultur, politik og teknik
Fritidsinteresser: Offroad kørsel (4wd), min til tider alt for store have, musik, fitness og World of Warcraft (webmaster for guilden Crusaders of Midgaard ).